Návrh firmware


Návrh firmware


Symbióza hardware a software

Naši firmware inžinieri sa špecializujú na vývoj embedded (zabudovaného) softvéru a vytvorili mnoho riešení s embedded systémami. Máme skúsenosti s mnohými embedded mikroprocesormi a mikrokontrolérmi, vrátane tých z Atmel, Microchip, Silicon-Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments, Nordic Semiconductors a inými. Používame prevažne C / C ++ pre rôzne platformy, ale ak je potreba (nahradila by som slovom potrebné/nutné), tak aj assembler. Na druhej strane používame RTOS (operčné sytémy reálneho času) a LINUX. Sme odborníci na vývoj senzorových a iných meracích systémov a tiež sme experti na embedded softvér pre nízkopríkonové zariadenia a systémy IoT.

Neváhajte, oslovte nás a my naše znalosti použijeme na návrh firmvéru, ktorý zabezpečí, že váš hardvér bude fungovať čo najhladšie a najúčinnejšie. Tiež môžeme vyvinúť firmvérové ​​riešenie pre vaše potreby - či už ide o čo najlepšie využitie obmedzených zdrojov hardvéru, optimalizáciu jeho výkonu pre spracovanie v reálnom čase alebo vyvinutie cloudovej integrácie.


Syntéza požiadaviek

Poznanie toho, čo je potrebné pre firmware, je rozhodujúce pre jeho vývoj. Dokumentácia požiadaviek umožňuje organizovaný pracovný postup, ktorý zaručuje, že dodaný výsledky bude zodpovedať zadaniu. Počas tejto fázy zhromažďujeme informácie o funkčnosti systému a scenároch použitia. Urobíme výskum a navrhneme optimálne riešenie pre tento produkt. Vždy sa na to pozeráme ako na celok s možnosťou vylepšenia v budúcnosti.


Návrh systému

Rozsah návrhu systému môže byť úplne malý ako napr. blikanie LED alebo veľký ako napr. budovanie inteligentného mesta. Vytvoríme potrebné ovládače a funkčnosť systému pre vaše vlastné hardvérové zariadenie, aby sme zabezpečili jeho správne, efektívne a plynulé fungovanie ako samostatný systém alebo ako súčasť komplexnejšieho systému.


Prevencia chýb

Štruktúra kódu, resp. „kódovací štýl“, hrá obrovskú úlohu v redukcii a prevencii chýb. Pre každý projekt vytvoríme rozsiahlu dokumentáciu, ktorá umožní aj v budúcnosti ľahko sledovať procesy v kóde. Náš vývojový proces zahŕňa vývoj a testovanie funkcií, kontrolu verzií a kontrolu kódu.


Protokoly a algoritmy

Náš tím inžinierov má skúsenosti s rôznymi protokolmi a algoritmami, vďaka čomu dokáže vytvárať funkčné riešenia.

Máme skúsenosti s:

  • Komunikačné protokoly (I2C, I2S, UART, CAN, LIN, SPI, 1-Wire, TCP/IP)
  • RF & bezdrôtová komunikácia (Wi-Fi, Bluetooth, SigFox, LoRa, NFC, RFID, ZigBee)
  • Spracovanie dát a DSP algoritmy
  • Užívateľské rozhrania a špeciálne klávesnice. Zákazkové displeje a HMI (rozhranie stroj - človek)
  • Budiče a ovládače motorov
  • Komunikácia s mobilnými aplikáciami (Android, iOS)
  • Integrácia do cloud riešení
Späť