Návrh hardware


Návrh hardware


Služby v oblasti návrhu hardware

Firma CUBETECH kladie veľký dôraz na dizajn výrobkov, či už ide o výrobky spotrebnej elektroniky a nositeľných zariadení až po automobilový priemysel. Presne vieme ako premeniť vašu myšlienku na realitu. Navrhneme najlepšie riešenie podľa vašich požiadaviek a cieľov. Každý projekt je precízne spracovaný a venuje sa mu rovnaký štandard starostlivosti od začiatku až do konca, či už ide o kompaktnú dosku nositeľných (wearable) zariadení alebo veľkú priemyselnú automatizačnú dosku. Celý proces zahŕňa návrh systému, schematický dizajn, dizajn plošných spojov, výrobu, testovanie a dokumentáciu. Za našimi produktami stojíme, a preto je u nás samozrejmosťou následná podpora, poradenstvo a servis.

Neváhajte a obráťte sa na nás s vašimi predstavami o analógovom, digitálnom alebo zmiešanom projekte, o potrebách riadenia alebo prístrojového vybavenia, o ideách či už mikropríkonových alebo rádovo kilowatových. Poznáme najnovšie technológie a špecializujeme sa na pomoc pri hľadaní najlepších komponentov a možností, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.


Model / koncept

Nevyhnutnou zložkou dizajnu v ranom štádiu je model výrobku alebo overenie koncepcie. Vaša myšlienka je najprv realizovaná na štandardných komponentoch a off-the-shelf moduloch. Potom prichádza na rad testovanie a ak všetko funguje tak ako má, tak sa integrujú komponenty do vášho vlastného riešenia.


Schémy zapojení

Na riadenie vášho hardvérového projektu navrhneme potrebné schémy. Sme pripravení riešiť akýkoľvek hardvérový dizajn od nízkopríkonových až po kW systémy, od nízkeho šumu až po spínacie obvody, od analógových a digitálnych až po zmiešané obvody. Každý komponent vyberáme na základe vašich požiadaviek, kvality, dostupnosti a rozpočtu, a potom ich zostavíme do prehľadnej logickej schémy vášho produktu.


Návrh dosiek plošných spojov

Vhodné umiestnenie komponentov je nevyhnutné pre správnu funkčnosť systému. Taktiež je potrbný správny tepelný manažment, či už z pohľadu spoľahlivosti a životnosti, ako aj pre dosiahnutie nízkej hlučnosti. Či už hľadáte malý senzor alebo telekomunikačný backplane, tak sme schopní zabezpečiť tento dizajn.

Naše portfólio zahŕňa:

  • Vysokorýchlostné digitálne, analógové, zmiešané a RF návrhy.
  • Návrhy pre vysoký prúd, alebo napätie. Vysokovýkonové návrhy.
  • Pevné ako aj flex plošné spoje.
  • Zostavy plošných spojov.
  • Návrhy pre extrémne teploty a iné ťažké prevádzkové podmienky.
  • Kompaktné a miniatúrne návrhy.
  • Návrhy vhodné pre veľkokapacitnú výrobu.


Montáž prototypov

Zostavenie prototypu je jedným z najvýraznejších krokov procesu. Vidieť záverečné kúsky skladačky sú na nezaplatenie. Ponúkame vlastné montážne kapacity pre nízkoobjemovú výrobu a zhotovenie prototypov.

Naše služby zahŕňajú:

  • Osadenie PCB, programovanie a testovanie.
  • Zhotovenie káblov a káblových zväzkov.
  • Finálne zloženie produktu.


Uvedenie na trh

Fáza uvádzania do prevádzky je kľúčovým míľnikom, keď váš produkt prvýkrát ožíva. Jednotlivé podsystémy sú testované a vyladené pre optimálnu funkčnosť. Začína sa kontrolou napájacích systémov nakoľko zabezpečenie správneho napájania vášho návrhu je nevyhnutné pre nominálnu prevádzku všetkých ostatných komponentov. Pokračuje sa meraním a kontrolou vyžarovaných emisií tak, aby váš návrh spĺňal regulačné požiadavky (CE/FCC). Ďalej nasleduje testovanie digitálnych a analógových funkcií vášho dizajnu. Niektoré z typických funkcií, ktoré vykonávame, sú programovanie mikrokontrolérov na čítanie a zápis do periférnych zariadení, otestovanie komunikačných zberníc s ohľadom na signálnu integritu a taktiež ladenie/ prispôsobenie RF obvodov. Akonáhle sa presvedčíte, že váš návrh je funkčný, môžeme začať so systémovou integráciou.


Integrácia a testovanie

Po prvom úvodnom teste zabezpečíme bezproblémovú integráciu s firmvérom, softvérom a mechanikou. Postupne budujeme váš systém, čím sa v každom kroku zväčšuje jeho zložitosť. Správnu funkčnosť vždy overujeme spolu so zoznamom požiadaviek, aby sme zabezpečili úspešný výsledok.

Späť