Návrh software


Návrh software


Zákazkový software

CUBETECH ponúka služby pre vývoj softvéru na mieru pre spoločnosti, ktoré chcú inovovať. Náš tím softvérových inžinierov vám pomôže navrhnúť a vyvinúť efektívne riešenie, či už ide o desktopovú aplikáciu alebo rozhranie pre váš IoT systém.

Špecializujeme sa na vývoj softvéru na zákazku, webové aplikácie, cloudové aplikácie a riešenia Internet of Things (IoT). Naši softvéroví inžinieri majú praktické skúsenosti s vývojom aplikácií pre zber dát, vizualizáciu a analýzu údajov, ako aj spracovanie obrazu a rozpoznávanie. Máme skúsenosti so softvérom zacieleným na rôzne platformy z prostredia Windows, Linux alebo Apple. Či sa jedná o jednoduchý komunikačný softvér medzi strojmi alebo komplexný webový systém, vieme, ako to urobiť.

Naši softvéroví inžinieri sú pripravení vytvoriť softvérové riešenie, či už veľké alebo malé, aby vyhovelo vašim požiadavkám. Pracujeme s mnohými rôznymi vývojovými prostrediami, databázami (MySQL, PostgreSQL) a programovacími jazykmi (C / C ++ / C #, Swift, Java, JavaScript, PHP).


Požiadavky a analýzy

Zhromažďovanie potrebných požiadaviek a kladenie otázok je dôležité. Napríklad: Kto bude používať systém? Ako ho budú používať? Aký bude vstup a výstup systému? Odpovede na tieto a podobné otázky formujú celkový systém a poskytujú nám predstavu o tom, čo sa snažíte dosiahnuť. Dokument „Špecifikácie požiadaviek“ je dôležitou časťou tejto etapy a pomôže nám prejsť na ďalšiu fázu.


Návrh

Požiadavky sa usporiadajú a vypracujú sa diagramy pre modelovanie toku systémového softvéru. Štruktúra kódu a štýl kódovania zohrávajú obrovskú úlohu v nízkom počte chýb v kóde, jeho výkone a udržiavateľnosti.


Testovanie

Prostredníctvom dôsledného overovania zaistíme, že každý proces bude fungovať efektívne a podľa plánu. Neuspokojujeme sa s ničím iným, len s najlepším možným výsledkom.


Údržba

Keďže v budúcnosti môžu vznikať rôzne ďalšie požiadavky, tak naďalej poskytujeme podporu. Sme vždy tu, aby sme vám pomohli!

Späť