Poskytujeme komplexné systémové riešenia pre automatizovanú priemyselnú výrobu, automatizované testovanie a meranie. Máme bohaté skúsenosti z automobilového a elektrotechnického priemyslu.

Poskytujeme komplexné systémové riešenia pre automatizovanú priemyselnú výrobu, automatizované testovanie a meranie. Máme bohaté skúsenosti z automobilového a elektrotechnického priemyslu.

 • Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility study).
 • Vytvorenie základného konceptu.
 • Analýza a návrh riešenia.
 • Výber vhodných "off the shelf" komponentov (s prihladnutím na ich dostupnosť pre účely údržby a zákaznícku podporu).
 • Vytvorenie špecifických HW modulov (návrh a osadenie PCB, oživenie, otestovanie, tvorba embedded SW).
 • V spolupráci s overenými dodávateľmi návrh a konštrukcia mechanických častí riešenia (pohony, dopravníky, viac-osové manipulátory, supporty pre popisovacie zariadenia, support pre dávkovače a laserové zváračky, bezpečnostné prvky, ...).
 • Návrh a výroba rozvádzačov.
 • Návrh a implementácia meracieho reťazca (snímače, prevodníky, zosilňovače, interfejsy...), ak je súčasťou riešenia aj meranie/testovanie veličín.
 • Návrh aplikačnej/procesnej logiky a implementácia potrebného SW vybavenia (programy pre PLC, PAC, CBMA systémy - Computer Based Automation and Measuring). Všetko s ohľadom na maximálne využitie HW vybavenia a meracieho reťazca - multithreading a parallel (batch) processing zvyšujúci výstup na maximum.
 • Integrácia s existujúcou technológiou a technologickým vybavením.
 • Riešenia pre zber a archiváciu procesných dát, výsledkov testov a meraní.
 • Riešenia pre podporu management procesov a procesov riadenia kvality (automatizovaný reporting pre rôzne úrovne riadenia, dataminig, metodika SPC - štatistické riadenie procesu, ...).
 • Vytvorenie kompletnej dokumentácie (BOM - zoznam použitých komponentov, užívateľský manuál, servisný manuál, mechanické a elektrické schémy, ...).


National Instruments

Máme široké znalosti HW a SW portfólia firmy National Instruments - jedného z lídrov priemyselnej automatizácie, testovania a merania. Úspešne ukončené riešenia s využitím technológií: NI DAQ, PXI, NI Motion, Switch, NI Serial, GPIB, Industrial IO, PAC, LIN/CAN Bus, XNET, NI Digitizer/Oscilloscope, LabView, TestStand, CVI/LabWindows...