Adresa firmy CUBETECH

CUBETECH s.r.o.

Ždiarska 3
949 01  Nitra
Slovenská Republika

telefón: (+421) 904 663 215
e-mail: cubetech@cubetech.sk

QR Code - contact information
Európska únia Slovenská Republika Nitra

Zobraziť na Mapy Google

registrácia v OR, vedeným Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka 27687/N
IČO: 45 895 104
DIČ: 2023125599
IČ DPH: SK2023125599
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2924845635/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0029 2484 5635