Definovanie stratégie pri zavádzanía implementácii nových výrobných procesov s ohľadom na existujúce procesy a infraštruktúru.

  • Konzultácie a pomoc pri plánovaní rozvojových aktivít.
  • Definovanie stratégie pri zavádzanía implementácii nových výrobných procesov s ohľadom na existujúce procesy a infraštruktúru.
  • Analýza zákazníckych požiadaviek.
  • Výber možných riešení s ohľadom na požiadavky zákazníka.
  • Detailná príprava návrhu pre zvolené riešenie.
  • Príprava zadaní pre výber dodávateľov.
  • Projektové riadenie počas celého vývojového cyklu.