Testovacie systémy a aplikácie na testovanie prototypov a tiež produkty sériovej výroby založené na TMS (Test Management System) frameworku TestStand od firmy National Instruments pre urýchlenie vývoja prototypu a pre zefektívnenie návrhu a urýchlenie prípadných zmien testovacieho/výrobného procesu.

  • Testovacie systémy a aplikácie na testovanie prototypov a tiež produkty sériovej výroby založené na TMS (Test Management System) frameworku TestStand od firmy National Instruments pre urýchlenie vývoja prototypu a pre zefektívnenie návrhu a urýchlenie prípadných zmien testovacieho/výrobného procesu.
  • Kompletný návrh a realizácia ICT (In-circuit Test) testerov s využitím produktov od špičiek v danej oblasti - Agilent, Checksum, ...
  • Kompletný návrh a realizácia vlastných testovacích systémov pre funkčný test dosiek plošných spojov, modulov a zariadení.
  • Vizuálne inšpekcie (osadenie a správna orientácia komponentov, farba a jas LED diód / displejov).
  • JTAG testovanie a nahrávanie firmwaru pre zariadenia (FPGA, flash, procesory, ...).